Wpisy autora

Rozporządzenie

Zwrot kosztów służbowej podróży naliczany jest wedle kilometrówki – czyli stawki za 1 km przebiegu. Od 2007 r. stawki te pozostają na niezmiennym poziomie i wynoszą 0,5214 zł dla samochodów o pojemności skokowej silnika do 900 cm3, 0,8358 zł dla samochodów o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3, 0,2302 zł dla motocykli i 0,1382 zł […]

Możliwość komentowania Rozporządzenie została wyłączona

Ewidencja kosztów pojazdu

Każdy podatnik, który na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej wykorzystuje samochody osobowe (motocykle, motorowery) nie należące do środków trwałych firmy zobowiązany jest po pierwsze – do rozliczania kilometrówki, a po drugie – do prowadzenia ewidencji kosztów pojazdu.

Możliwość komentowania Ewidencja kosztów pojazdu została wyłączona

Druk

Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu i rozliczanie kilometrówki jest obowiązkiem przedsiębiorców korzystających z prywatnych samochodów osobowych (motocykli, motorowerów) nie stanowiących składników majątku firmy do celów służbowych. Zwrot kosztów w postaci kilometrówki przysługuje też pracownikom korzystającym za zgodą pracodawców z prywatnych aut osobowych (motocykli, motorowerów) do celów służbowych.

Możliwość komentowania Druk została wyłączona

Kalkulator

Wielu pracowników za zgodą przełożonych wykorzystuje swe prywatne samochody osobowe (motorowery, motocykle) do celów służbowych. Z tego tytułu przysługuje im zwrot kosztów w postaci kilometrówki. Wyliczana jest ona poprzez przemnożenie ilości przejechanych służbowo kilometrów przez wysokość stawki za 1 km przebiegu.

Możliwość komentowania Kalkulator została wyłączona

Kilometrówka 2019

Każdy przedsiębiorca, który na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej wykorzystuje samochód osobowy nie będący składnikiem majątku firmy jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, a także do rozliczania tzw. kilometrówki. Jest ona iloczynem stawki za 1 km przebiegu pojazdu oraz liczby kilometrów przejechanych w celach służbowych. Rozliczać się z tego tytułu mogą również i […]

Możliwość komentowania Kilometrówka 2019 została wyłączona