Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu i rozliczanie kilometrówki jest obowiązkiem przedsiębiorców korzystających z prywatnych samochodów osobowych (motocykli, motorowerów) nie stanowiących składników majątku firmy do celów służbowych. Zwrot kosztów w postaci kilometrówki przysługuje też pracownikom korzystającym za zgodą pracodawców z prywatnych aut osobowych (motocykli, motorowerów) do celów służbowych.