Kalkulator

Wielu pracowników za zgodą przełożonych wykorzystuje swe prywatne samochody osobowe (motorowery, motocykle) do celów służbowych. Z tego tytułu przysługuje im zwrot kosztów w postaci kilometrówki. Wyliczana jest ona poprzez przemnożenie ilości przejechanych służbowo kilometrów przez wysokość stawki za 1 km przebiegu. Continue reading „Kalkulator”