Rozporządzenie

Zwrot kosztów służbowej podróży naliczany jest wedle kilometrówki – czyli stawki za 1 km przebiegu. Od 2007 r. stawki te pozostają na niezmiennym poziomie i wynoszą 0,5214 zł dla samochodów o pojemności skokowej silnika do 900 cm3, 0,8358 zł dla samochodów o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3, 0,2302 zł dla motocykli i 0,1382 zł dla motorowerów. Stawki określone są rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej. Continue reading „Rozporządzenie”