Kilometrówka 2023

Każdy przedsiębiorca, który na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej wykorzystuje samochód osobowy nie będący składnikiem majątku firmy jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, a także do rozliczania tzw. kilometrówki. Jest ona iloczynem stawki za 1 km przebiegu pojazdu oraz liczby kilometrów przejechanych w celach służbowych. Rozliczać się z tego tytułu mogą również i pracownicy, którzy do celów służbowych korzystają ze swoich prywatnych aut osobowych, motocykli bądź motorowerów.

Aktualne stawki

Wprowadzenie kilometrówki miało w zamyśle ustawodawcy ograniczenie nadużyć dotyczących wykorzystywania prywatnych pojazdów na służbowe cele. Od 2007 r. obowiązują wciąż te same stawki kilometrówki, chociaż przedsiębiorcy oczekują podwyżek w tym zakresie – byłyby one jak najbardziej uzasadnione zważywszy na fakt, iż koszty utrzymania samochodów systematycznie rosną, co ma związek głównie z drożejącym paliwem. Tak więc obowiązujące aktualnie stawki kształtują się na następującym poziomie: 0,5214 zł/1 km dla aut osobowych o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 900 cm3, 0,8358 zł/1 km dla aut osobowych o pojemności skokowej silnika większej niż 900 cm3, 0,2302 zł/1 km dla motocykli i 0,1382 zł/1 km dla motorowerów.

Rozliczanie wydatków

Wydatki poniesione przez podatnika na dany samochód muszą być starannie udokumentowane rachunkami bądź fakturami. Na ich podstawie są sporządzane miesięczne zestawienia. Jeżeli faktycznie poniesione wydatki zostaną w odpowiedni sposób udokumentowane, można je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Nieco inaczej sprawa się przedstawia w sytuacji, gdy to pracownik wykorzystuje prywatny pojazd do odbywania służbowych podróży. Zgodę na to musi wyrazić pracodawca. Zwrot poniesionych przez pracownika kosztów jest wypłacany w formie kilometrówki (suma ta zatem nie musi wcale być adekwatna do faktycznie poniesionych wydatków) – z tego tytułu nie trzeba odprowadzać podatku dochodowego. Pracownik nie musi też przedkładać pracodawcy dokumentów, które potwierdzają faktycznie poniesione wydatki na powyższy cel.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *