Rozporządzenie

Zwrot kosztów służbowej podróży naliczany jest wedle kilometrówki – czyli stawki za 1 km przebiegu. Od 2007 r. stawki te pozostają na niezmiennym poziomie i wynoszą 0,5214 zł dla samochodów o pojemności skokowej silnika do 900 cm3, 0,8358 zł dla samochodów o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3, 0,2302 zł dla motocykli i 0,1382 zł dla motorowerów. Stawki określone są rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej.

Należy w tym momencie nadmienić, iż powyższe wartości obowiązują przy rozliczaniu kosztów służbowej podróży w strefie budżetowej. Jak zatem kwestia ta przedstawia się w innych zakładach pracy? Powinien ja regulować wewnętrzny regulamin – w każdej firmie takowy funkcjonuje. Ustalone w danej firmie stawki z tytułu kilometrówki wcale nie muszą się pokrywać z tymi przedstawionymi powyżej. Trzeba jednak mieć na uwadze to, zwolnienie w podatku dochodowym obwiązuje tylko w przypadku limitu kilometrówki określonej we wspomnianym rozporządzeniu. Jeżeli zakład nie ma określonych swoich stawek, zastosowanie znajdują te z rozporządzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *